Menu

Anty-kit

Największe kłamstwa w naszym świecie to "Dobry kit" i jest połową sukcesu, ale jak za dużo go wciskasz to szyby pękają - Totek

"Prawa autorskie" i "Patenty"

totekplaneta

Powiedźmy Sobie Wszystko

 

Krasnoludki

Każde słowo, które używamy do porozumiewania się zostało kiedyś wymyślone przez jakiegoś człowieka. Powielając je stajemy się plagiatorami tego słowa. Jeżeli byśmy każde słowo czy zespół słów opatentowali,  nie mielibyśmy możliwości swobodnego operowania tymi słowami nie płacąc za korzystanie z nich. Każdy wymyślony przez człowieka tekst zostaje powielany dla dobra ogółu, ale chcemy za to zapłatę. Wymyślenie praw autorskich podcina skrzydła każdemu, kto chce zaistnieć.

Biblia została przedstawiona dla człowieka i nie została jeszcze opatentowana czy też  muzyka poważna lat przed patentowych i  praw autorskich. Jest to wynalazek współczesny, który tylko kieruje ludzi w stronę pozyskiwania pieniędzy i możliwości kłócenia się nawzajem. Samolubstwo stało się normą społeczną i pogarszania się stosunków międzyludzkich. Za niedługo będziemy więźniami parodiowych praw autorskich ustalonych czy patentów, które to powinny służyć ludziom. Każdy sobie rzepkę skrobie – więc trzeba być niewolnikiem bzdur.

Nie powinno być żadnych takich rzeczy jak prawa autorskie  czy patenty, tylko swobodny dostęp do wszystkiego co człowiek wymyślił. Wtedy możemy mówić o wolności słowa czy myśli ludzkiej.

„Kto zachowuje Prawo mnoży ofiary a kto zważa na przykazania składa ofiary dziękczynne. Kto świadczy dobrodziejstwa przynosi ofiary z najczystszej mąki a kto daje jałmużnę składa ofiarę uwielbienia. Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę. Dawaj Najwyższemu tak jak On ci daje hojny dar według swej możności ponieważ Pan jest tym kto odpłaca i siedemkroć razy więcej odda tobie. „

(Syr 35, 1-2.7-10) (Syr 35, 1-2.7-10)

© Anty-kit
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci